Hankintojen valvonta – KKV:n toimivaltuudet laajenevat 1.6.2024

10.5.2024Artikkelit

Hankintalain (1397/2016) 141 §:n 1 momentin mukaan, jos hankintayksikkö on tehnyt EU-kynnysarvot ylittävän hankinnan tai kansalliset kynnysarvot ylittävän liitteessä E tarkoitetun palveluhankinnan tai käyttöoikeussopimuksen suorahankintana ilman hankintalaissa säädettyä perustetta ja jos asiassa jo on tehty hankintasopimus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) voi esittää markkinaoikeudelle 1) tehottomuusseuraamuksen määräämistä, 2) seuraamusmaksun määräämistä, 3) sopimuskauden lyhentämistä tai 4) hankintapäätöksen kumoamista, edellyttäen, että virasto on esittänyt 1 kohdassa tarkoitetun seuraamuksen määräämistä.

Olli Hyvönen
asianajaja, osakas
Eversheds Asianajotoimisto Oy
Credita

Kirjallisuutta ja koulutuksia (Creditan asiakkaille -20%)

Kirjat | Digikirjat | Koulutukset (myös webinaareina ja verkkokoulutuksina)