Tiedonsaantia koskeva vaatimus markkinaoikeudessa

30.4.2024Artikkelit

Markkinaoikeuden julkisia hankintoja koskevasta ratkaisukäytännöstä käy ilmi, että pääasian yhteydessä esitetään usein myös vaatimus tiedonsaannista. Säännönmukaisesti kyse on siitä, että valittaja vaatii markkinaoikeutta luovuttamaan sille voittaneen tarjoajan tarjouksessa liikesalaisuuksiksi nimettyjä tietoja tai asiakirjoja. Yhtä säännönmukaisesti markkinaoikeus hylkää vaatimuksen, ellei vaatimuksessa ole kyse tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta. Markkinaoikeus on 13.3.2024 antanut päätöksen MAO:151/2024, jossa se hyväksyi valittajan tiedonsaantia koskevan vaatimuksen liittyen ulkopuolisen asiantuntijan hankintayksikölle laatimaan asiakirjaan. Päätös koskee valitusta hankintayksikön muutosilmoituksista, joilla hankintayksikkö ilmoitti jatkavansa eräiden palvelujen hankintaa aikaisemmalta sopimuskumppanilta. Sopimusmuutosilmoituksia edelsi hankintapäätös valittajan valinnasta uudeksi palveluntuottajaksi.

Anne Björklund
asianajaja, VT, LL.M. (VUB), OTK (Turku)
Eversheds Asianajotoimisto Oy
Credita

Kirjallisuutta ja koulutuksia (Creditan asiakkaille -20%)

Kirjat | Digikirjat | Koulutukset (myös webinaareina ja verkkokoulutuksina)