Kilpailun perusteeton rajoittuminen hankintamenettelyssä

28.3.2024Artikkelit

Tarjoajalla ei vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan lähtökohtaisesti tarvitse olla tarjouspyynnössä edellytettyjä resursseja vielä tarjousten vastaanottamiselle varatun määräajan päättyessä. Markkinaoikeus antoi 6.3.2024 päätöksen MAO:129/2024, jossa se katsoi vakiintuneen oikeuskäytännön vastaisesti asiaa kokonaisuutena arvioiden, että hankintayksiköllä oli ollut oikeus vaatia sopimuksesta vastaavan henkilön ja operatiivisesta toiminnasta vastaavan henkilön nimeämistä jo tarjousten jättövaiheessa, eikä tätä vaatimusta sellaisenaan ollut pidettävä kohtuuttomana tai muutoin hankintasäännösten vastaisena. Hankinnassa oli ollut kyse hyvin laajasta hankinnasta, ja sen voitiin lisäksi arvioida sisältävän vartiointipalvelujen toimintakentällä jossain määrin tavanomaista vaativampia toimintaympäristöjä sisältäviä kohteita. Nimettävien henkilöiden kokemukselle ja koulutukselle asetetut vähimmäisvaatimukset olivat tarkoittaneet sitä, että nimettävien henkilöiden oli tullut olla kokeneita turva-alan työntekijöitä. Asiassa oli kyse erityisalojen hankintalain perusteella tehdystä hankinnasta.

Anne Björklund
asianajaja, VT, LL.M. (VUB), OTK (Turku)
Eversheds Asianajotoimisto Oy
Credita

Kirjallisuutta ja koulutuksia (Creditan asiakkaille -20%)

Kirjat | Digikirjat | Koulutukset (myös webinaareina ja verkkokoulutuksina)