Hankintamenettelyn keskeyttämiselle ei ollut todellista ja perusteltua syytä

11.3.2024Artikkelit

Hankintamenettelyn keskeyttäminen ei hankintalain mukaan edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa, joten oikeuskäytännössä hankintamenettelyn keskeyttämiseen on suhtauduttu varsin sallivasti. Hankintamenettely voidaan keskeyttää kuitenkin vain todellisesta ja perustellusta syystä. Oikeuskäytännössä todellisena ja perusteltuna syynä on pidetty muun ohella myös sitä, että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous.[1]

Anne Björklund
asianajaja, VT, LL.M. (VUB), OTK (Turku)
Eversheds Asianajotoimisto Oy
Credita

Kirjallisuutta ja koulutuksia (Creditan asiakkaille -20%)

Kirjat | Digikirjat | Koulutukset (myös webinaareina ja verkkokoulutuksina)